Varausehdot yksityishenkilöille

Varausehdot yksityishenkilöille

Noudatamme majoituspalvelujen tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.

Varaajan tulee olla täysivaltainen.

 

Varaaminen ja maksu

Varaus on vahvistettu, kun varausmaksu, 20 % varauksen arvosta + pankkikulut, on maksettu eräpäivään mennessä. Varausmaksu maksetaan pankkitilille. Tilitiedot löytyvät varausvahvistuksesta. Varausmaksu on maksettava 10 arkipäivän sisällä varausvahvistuksen päiväyksestä.  Loppulasku on maksettava saapumispäivänä.

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Meillä on oikeus perua varaus, mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

 

Peruutukset

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin kirjallinen tieto peruutuksesta (sähköposti) on tullut meille.

Palautamme varausmaksun, vähennettynä 7% toimituskuluilla, jos varaus peruutetaan 2 viikkoa (14 päivää) ennen saapumispäivää. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin ei varausmaksua hyvitetä.

Meillä on oikeus peruuttaa varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada varausmaksu kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on meillä oikeus peruuttaa varaus.

 

Henkilömäärä

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin varausvahvistuksessa sovittu.

Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja.

 

Vahingot

Majoittuja/huoneiston varaaja on velvollinen korvaamaan majoitusajankohdan aikana lomahuoneistolle tai sen irtaimistolle tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä suoraan omistajalle.

Alaikäisten vahingonteosta vastaa huoltaja.

 

Häiriö- tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta eikä vuokraa palauteta.

 

Valitukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan meille. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida.

 

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Splitin oikeudessa.

Sopimukseen sovelletaan Kroatian lakia.

Emme vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista. Pidätämme oikeudet muutoksiin.